invitation 1   outdoor  1   2   3   4   5   6   7   exhibition  1   2   3   4   5   6   7   magazines  1   2   3   4   5   6   7   8   boomerang  1   info  nl   1   2   3   contact  1 
Partners and Sponsors of SoundAds:

Artmiks [image builders] is een communicatie bureau met een nadruk op concept en vormgeving
Unit CMA is een foto en illustratie agentschap voor fotografen en illustratoren. Al het beeldmateriaal is in samenwerking met Unit CMA tot stand gekomen.
Stroom Mediacommunicatie organiseerde gratis advertentie ruimte in onder andere Rails, Playboy, Maxim, Nieuwe Revu en Metro. In deze bladen worden vijf werken geplaatst in de week van de expositie. Tevens worden er Boomerangcards uitgebracht. Stroom speelt een belangrijke rol in de media-exploitatie rondom 0900-SoundAds.
Viacom Outdoor verzorgt gratis voor twee weken 900 abri's in de randstad met nadruk op alle Amsterdamse stations. Zes van de 22 werken zijn hier te zien.
MI5 Studios is een geluidsstudio in Hoorn. Ze produceren zelf jazz projecten. Voor 0900-SoundAds nemen ze alle geluiden voor hun rekening. Ze doen zowel alle stemopnamen als ambientgeluiden en speciale composities.
MultiVoice internationaal stemmenbureau levert alle professionele stemmen.
KPN CallFactory maakt de diverse 0900-applicaties mogelijk. Zij investeert in de benodigde technologie, Voice Response en spraakherkenning.
Straight premedia heeft zorg gedragen voor al het lithografiewerk.
ITM/Motivaction onderzoekt de resultaten van het 0900-SoundAds project. Zij zullen een businesscase opstellen.
Lensink van Berkel draagt zorg voor de publiciteitscampagne rondom 0900-SoundAds.
Het Souterrain heeft de Nederlandstalige copy voor de geluidsfragmenten geschreven.
Dominique Lesbirel heeft de Engelstalige copy voor de geluidsfragmenten geschreven.
Mullervisual Communication heeft een sponsorbijdrage geleverd aan de drukkosten. Zij verzorgden het drukwerk voor de abri-ruimte, de flyers/uitnodigingen en de expositiegids.
Cruise Control heeft de soundtrack van Lady D. feat. Brace voor 0900-DISSDAN geproduceerd en opgenomen.
Kleurgamma zorgde voor het drukwerk van de abri-formaat prints ten behoeve van de expositie. De expositie is van 1 april tot 29 april 2005 te zien bij Kleurgamma Downtown.